Cena za podporu a rozvoj Age Managementu v SR

Výkonný výbor Slovenskej asociácie age managementu, o.z.


Slovenská asociácia age managementu aktuálne eviduje 2 prijatých nominácií.

Prihlásenie nominanta na udelenie ceny:

Návrh na udelenie Ceny za podporu a rozvoj Age Managementu môžu podávať členovia SAAM, partneri SAAM, odborná verejnosť (právnické aj fyzické osoby) ako aj autori sami a to prostredníctvom vyplnenej prihlášky.
História ceny za podporu a rozvoj Age Managementu

Cena za podporu a rozvoj Age Managementu za rok 2022
Udelený Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
za projekt INSPIRER – inkluzívne pracoviská pre starších zamestnancov

Picture 1
Picture 2
Picture 1

Nominácia na cenu AM 2023

Navrhovateľ

Podpora a rozvoj Age Managementu
Nominant (alebo kontaktná osoba ak navrhujete tím)

Posledná zmena formulára 12.2.2024