Chcete rozšíriť svoje kompetencie HR manažéra, špecialistu, lektora, kariérového poradcu, kouča v oblasti age managementu (AM)? Staňte sa profesionálom v tejto oblasti!

Problematika nástupníctva (výmeny manažéra) je veľmi náročný proces. Na našom kurze sa dozviete ako postupovať a na čo nezabudnúť pri výbere správneho človeka na správne miesto.

Komu je kurz určený:

 

 • manažérom a majiteľom firiem, personalistom a HR manažérom HR.

 

CIELE PROGRAMU:

 • efektívna príprava na odovzdanie pracovnej pozície nástupcovi.
OBSAH KURZU:

 

1) ako sa pripraviť na to, že by som mal odísť

2) ako hľadať a nájsť nástupcu

3) čo robiť, keď sa žiadny sám neponúka

4) Ako pripraviť nástupcu

5) ako pripraviť zamestnancov na nástupcu

6) ako pozvoľna a usporiadane odovzdať moc

7) ako kontrolovať, že je všetko v poriadku

8) ako zabezpečiť, aby ostatní nástupcovia rešpektovali

9) ako riešiť problémy

10) ako odísť

 

Lektor, konzultant: Vojtěch Bednář, Firemní sociolog, ČR

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

29. február 2024, Bratislava, prezenčne

Uzávierka prihlášok: 19. február 2024

CENA:

160 EUR bez DPH (nie sme platci DPH)

CIELE PROGRAMU:

 • rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry,
 • rozvíjať schopnosť zvládať zmeny,
 • podporiť duševnú pohodu a predchádzať syndrómu vyhorenia a depresii,
 • predchádzať predčasnému odchodu do dôchodku, hlavne z dôvodov psychických problémov,
 • posilniť postoj k celoživotnému vzdelávaniu.
OBSAH KURZU:

 

1. PROFESIJNÉ CIELE

 • Silné a slabé stránky, práca a voľný čas, očakávania v oblasti kariéry, význam cieľov v živote – interaktívna metóda.

2. PODPORA PROFESIJNÉHO ROZVOJA

 • Význam učenia sa nových vecí, zvládanie zmien, pracovné a profesijné zmeny – interaktívna metóda.

3. PODPORA PRACOVNÉHO VÝKONU

 • Pracovné úlohy v organizácii, pracovný kolektív, význam sociálnej siete v práci – interaktívna metóda.

4. PODPORA DUŠEVNEJ A PRACOVNEJ POHODY

 • Varovné signály stresu a syndróm vyhorenia, manažment času, životný štýl, obsah práce a s ním spojené očakávania – interaktívna metóda, vytvorenie osobného akčného plánu

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie.

Odborný garant: Age Management z.s., ČR